STRUKTUR DIT AKADEMIK

DIREKTUR AKADEMIK

Kombes Pol. Drs. HERI SULISTYANTO

 

KABAG JARLAT

Kombes Pol. HARTONO E.L,S.IK

KA KORGADIK

Kombes Pol. Drs. BAMBANG SUMINTO

KABAG BINDIK

Kombes Pol. ERI SUSANTO, S.H,M.H

KABID JASMANI

Kombes Pol. Drs. TAUFIK SUPRIYADI

KABID JEMEN

Kombes Pol. FAJAR SETIAWAN,S.H

KABID KUM

Kombes Pol. FRANS TJAHYOHO,S.IK,M.H

KABID PENSOS

Kombes Pol. Ir.H. SLAMET ISWANTO,S.H

KABID PROFTEK

Kombes Pol. Drs. IMAM PRAKOSO