STRUKTUR DIT AKADEMIK

DIREKTUR AKADEMIK

KOMBES POL Drs.DADIK SOESETYO SOELISTIJONO

 

KABAG JARLAT

KOMBES POL RADEN SETIJO NUGROHO H. H. P. , S.I.K.

KA KORGADIK

KOMBES POL

Drs.KAMDANI

KABAG BINDIK

Kombes Pol. ERI SUSANTO, S.H,M.H

KABID JASMANI

Kombes Pol. Drs. TAUFIK SUPRIYADI

KABID JEMEN

KOMBES POL DR.PUTU PUTERA SADANA, S.I.K., M.M., M.Hum

KABID KUM

Kombes Pol. FRANS TJAHYOHO,S.IK,M.H

KABID PENGSOS

Kombes Pol. Ir.H. SLAMET ISWANTO,S.H

KABID PROFTEK

Kombes Pol. Drs. IMAM PRAKOSO